HAKI Rullestillas

Model:
Plattformhøyde:
Egenvekt:

Fordeler

HAKI Rullestillas er bygd opp av komponenter som er typegodkjent av Arbeidstilsynet. Høyest tillatt belastning pr hjul er 10,0 kN/hjul (1000 kp/hjul), og kun 7,5 kN/hjul (750 kp/hjul) ved flytting.
Hjulene er utstyrt med brems som låser i både retning og bevegelse.

Hjulene skal være festet til rammene så de ikke kan løsne og falle av, f. eks. ved passering over ujevnt underlag.
Ved flytting av rullestillas skal det sjekkes at ikke løse gjenstander fra stillaset kan falle ned og at sikkerhet mot at stillaset velter er ivaretatt. Det er påkrevd at 2 personer monterer og demonterer. Rullestillas er ikke dimensjonert for å løftes eller henges. Spir kortere enn 3 m får kun benyttes som toppspir. Bomlaget kan monteres med 0,5 m intervall i høyde. Største tillatte bomlagsavstand er 2 m. Bomlag over 2 m høyde, skal være utstyrt med rekkverk 1 m og 0,5 m over innplankingen samt fotlist minst 15 cm høy. ERB, LB og LBL kan brukes om hverandre.
 

Send forespørsel

    Fornavn*

    Etternavn*

    E-post*

    Mobilnr.*

    Melding (Valgfritt)