Kurs

Personløfterkurs

8 timer

Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider med personløftere skal ha dokumenterte kvalifikasjoner. Dette ifl. iflg Forskrift om Bruk av arbeidsutstyr best. nr. 555, §47og §48. Dette gjelder ikke for privatpersoner, men har du interesse av å delta på et kurs, er du hjertelig velkommen!

Målgruppe:

Kurset er beregnet for personer som bruker eller vil komme til å bruke personløfter. Være over 18 år og ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet.

Arbeidsform:

Kurset er lagt opp med forelesning og avsluttende teoretisk og praktisk prøve. Det utstedes kompetansebevis til den som er opplært iht. Brukerforskriften.

Mål:

Etter kurset skal deltakeren kunne:

  • Føle seg mer sikker i sin rolle som bruker av personløfter
  • Redusere risikoen for å skade seg selv og andre
  • Bli en dyktig bruker av personløfter.
  • Arbeide sikrere og smartere
  • Forstå regler, rettigheter og plikter

Kursinnholdet:

Hvorfor opplæring

Krav til opplæring

Forskrift Bruk av Arbeidsutstyr

Helse, Miljø og Sikkerhet

Klasse inndeling A * B * C

Drivkilder og hydraulikk

Førbrukskontroll

Kontroll og vedlikehold

Årlig sertifisert kontroll

Avslutning med prøve